Bieg o. Jońca

Naszym najważniejszych przedsięwzięciem jest organizowany od 2011 r. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP.

Wydarzenie jest jednym z większych otwartych biegów masowych organizowanych w Wielkopolsce. Prawdopodobnie jest on największym tego typu wydarzeniem sportowym organizowanym przez stowarzyszenie non-profit i szkołę publiczną głównie z myślą o dzieciach i młodzieży. Każdego roku w zawodach bierze udział 1300 uczestników, w tym aż 1100 dzieci i młodzieży z ok. 50 szkół oraz 200 dorosłych. Wśród startujących są w przeważającej liczbie uczniowie oraz biegacze-amatorzy, zarówno biegający systematycznie, jak i początkujący. Ponadto na starcie co roku stają także aktywni sportowcy, głównie lekkoatleci w kategoriach młodzieżowych, licencjonowani zawodnicy klubów sportowych. Wydarzenie  przyciąga uczestników ze szkół poznańskich, z różnych stron Wielkopolski, a także z kilku miast z całej Polski (Elbląg, Łowicz, Kraków, Katowice). Zawody co roku gromadzą poza biegaczami licznych kibiców: rodziców, opiekunów, nauczycieli, trenerów, dyrektorów szkół oraz mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Przejdź na stronę biegu

Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP to otwarta, cykliczna impreza biegowa przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbywa się co roku około 10 kwietnia. Na biegowej mapie Polski zawody są obecne od 2011 r. Głównym celem wydarzenia jest promocja biegania wśród osób młodszych i starszych, uczniów i nauczycieli, dzieci i rodziców. Impreza upamiętnia ojca Józefa Jońca SP, pijara – zakonnika, kapłana i wychowawcę dzieci i młodzieży, wybitnego społecznika, który pracował na rzecz uaktywniania młodych ludzi przez sport.

Mottem i przesłaniem biegu są słowa „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”.

Jest to nazwa programu edukacyjno-wychowawczego, który opracował i koordynował ojciec Józef Joniec. Program nadal realizuje Stowarzyszenie Parafiada.

bieg.jpg

Impreza ma formę otwartego festiwalu biegowego, na który składa się kilkanaście biegów w kategoriach wiekowych, ze startu wspólnego na różnych dystansach dostosowanych do możliwości i wieku uczestników. Trasy biegu mają charakter przełajowy i wyznaczone są na osiedlu Sobieskiego, na ścieżkach i terenach zielonych, ze startem i metą na boisku szkolnym. Biegi odbywają się w kategoriach wiekowych (od 4-6 do 19 lat- dzieci i młodzież oraz bieg główny OPEN z pięcioma kategoriami wiekowymi) na różnych dystansach: od 250 m do 3000 m.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg zostaje nagrodzony medalem, wyjątkowym, bo specjalnie zaprojektowanym i wybitym na te zawody. Medal jest nagrodą za podjęty wysiłek, pokonanie swoich ograniczeń i dobiegnięcie do mety. W Biegu Jońca każdy jest zwycięzcą. Puchary i nagrody rzeczowe otrzymują najlepsi biegacze w każdej z 25 kategorii. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników i opiekunów.

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej biegu. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu. Nad prawidłowością przebiegu rywalizacji czuwają licencjonowani sędziowie startu i mety. Trasy wytyczone są taśmami, strefa startu i mety zabezpieczone barierkami, a wolontariusze i policja dbają o bezpieczeństwo na trasie. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne- obecność ratowników i karetki pogotowia w strefie startu/mety.  

Już pierwsza edycja projektu w 2011 r. zgromadziła na starcie biegu ponad 460 młodych uczestników z ponad 20 szkół poznańskich i wielkopolskich oraz grupę dorosłych biegaczy. Z każdym rokiem frekwencja wzrastała tak bardzo, że od 2014 r. konieczne było wprowadzenie limitu biegaczy.

Przy organizacji przedsięwzięcia pracuje około 150 wolontariuszy- uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedsięwzięcie cechuje wysoki poziom organizacyjny, co wymaga znacznych nakładów finansowych i rzeczowych. Koszty organizacyjne pokrywamy dzięki wsparciu partnerów i patronów. Pracujemy z zaangażowaniem i determinacją, gdyż dostrzegamy duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wydarzenia oraz widzimy konkretne efekty podejmowanych wysiłków: wzrasta aktywność fizyczna i przybywa biegaczy-amatorów wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, rozwija się wolontariat, rozbudza się zaangażowanie społeczne.

Przejdź na stronę biegu