Cele Stowarzyszenia

W naszej działalności koncentrujemy się na:

  • upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży.
  • promowaniu i organizowaniu wolontariatu;
  • działaniach na rzecz budzenia i wzmacniania więzi między ludźmi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własne środowisko oraz podejmowane w nim działania;
  • podejmowaniu działań społecznie użytecznych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania i nauki
  • odkrywaniu oraz wspieraniu talentów i sprawności artystycznych humanistycznych, naukowych i sportowych