Patron oddziału

Patronem Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Parafiada jest ojciec Józef Joniec, pijar, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Parafiada.  Zainicjował on wyjątkowy program edukacyjny pod nazwą ruchu parafiadowego, który zakłada wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport, między innymi w ramach projektów „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” „Edukacja poprzez sport”, „Sport uczy i łączy wszystkich” i wielu innych.

Ojciec Joniec organizował Międzynarodowe Parafiady Dzieci i Młodzieży, w których od 1988 r. corocznie bierze udział blisko 2 tys. młodych ludzi, nauczycieli, wychowawców, sędziów sportowych, duszpasterzy i wolontariuszy. Ojciec Józef był ponadto członkiem Komisji Polonijnej oraz Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpijskim, a także uczestniczył w działaniach Federacji Sportu dla Wszystkich. Z inicjatywy o. Józefa realizowany był i jest nadal projekt „Katyń… ocalić od zapomnienia”, mający na celu upamiętnienie polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. To właśnie zaangażowanie w projekt katyński zaprowadziło o. Józefa na pokład prezydenckiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem.

Jego pełna pasji i charyzmy działalność została niespodziewanie przerwana. Szkoła pijarska w Poznaniu postanowiła uczcić ojca Józefa Jońca organizując cyklicznie bieg jego imienia, uznając, że jest to najlepszy sposób kontynuowania jego dzieła i upamiętnienia osoby ogromnie zaangażowanej i zasłużonej w promowanie sportu oraz wychowania poprzez sport wśród dzieci i młodzieży. Powstały w 2016 r. Poznański Oddział Stowarzyszenia Parafiada przyjął osobę ojca Józefa Jońca za swojego patrona.