O Stowarzyszeniu Parafiada, czyli organizacji macierzystej

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza

 jest nowoczesną Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki której tysiące młodych Polaków z kraju i zagranicy zdobywa sportowe laury oraz otwiera się na kulturę i wiarę. Oprócz aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, organizacja przekazuje im także bezcenne we współczesnym świecie wartości: szacunek, dobro i uczciwość.

Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu cennych projektów realizowanych w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z parafią. Stadion – teatr – świątynia – parafiadowa triada, zgodnie z którą działa, reprezentuje najważniejsze dziedziny ludzkiej aktywności: sport, kulturę i duchowość.

Stowarzyszenie zostało utworzone w 1992 roku z inicjatywy ojca Józefa Jońca. Organizacja posiada prawa autorskie do programu pn. PARAFIADA, który łączy w nowatorski sposób edukację formalną i nieformalną oraz skutecznie aktywizuje społeczność lokalną wokół troski o wszechstronne i harmonijne przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia. Na podstawie programu został przygotowany całoroczny, wielostopniowy system współzawodnictwa parafiadowego, którego celem jest popularyzacja i upowszechnienie aktywności zgodnie ze starożytną triadą. Przez cały okres działalności organizacja realizuje swoje cele i zadania według duchowości kalasantyńskiej i w nawiązaniu do tradycji szkoły pijarskiej.

Zobacz statut Stowarzyszenia (4,8MB)